Studia doktoranckie Wydziału Teologicznego - List of studies


Name of studies Type of studies System of studies
Teologia biblijna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Liturgika - studia stacjonarne third-cycle full-time
Patrologia - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia dogmatyczna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia moralna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia ekumeniczna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Homiletyka - studia stacjonarne third-cycle full-time
Katechetyka - studia stacjonarne third-cycle full-time
Misjologia - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia duchowości - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia fundamentalna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia kultury - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia pastoralna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia środków społecznego przekazu - studia stacjonarne third-cycle full-time
Mariology third-cycle part-time (extramural)
Theology of consecrated life - extramural studies in Ołtarzew third-cycle part-time (extramural)
Teologia duchowości - studia niestacjonarne third-cycle part-time (extramural)
Katechetyka - studia niestacjonarne third-cycle part-time (extramural)
Teologia biblijna - studia niestacjonarne third-cycle part-time (extramural)
Teologia pastoralna - studia niestacjonarne third-cycle part-time (extramural)
Teologia Apostolstwa - studia niestacjonarne w Ołtarzewie third-cycle part-time (extramural)
Misjologia - studia niestacjonarne third-cycle part-time (extramural)
Teologia moralna - studia niestacjonarne third-cycle part-time (extramural)
total: 23
   

Search
more information on search