Cardinal Stefan Wyszyński University


   back
Name Cardinal Stefan Wyszyński University
Address ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
WWW http://www.uksw.edu.pl/

 Studies (33)   Units conducting studies (7) 
 
 page 1/2 2
next
Name of studies Type of studies System of studies
Philosophy - third-cycle studie third-cycle full-time
Psychology - third-cycle studies third-cycle full-time
Prawo kanoniczne third-cycle full-time
Physics third-cycle full-time
Mathematics third-cycle full-time
Law third-cycle full-time
Archeologia third-cycle full-time
Historia third-cycle full-time
Nauki o polityce third-cycle full-time
Socjologia third-cycle full-time
Teologia biblijna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Homiletyka - studia stacjonarne third-cycle full-time
Katechetyka - studia stacjonarne third-cycle full-time
Liturgika - studia stacjonarne third-cycle full-time
Misjologia - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia duchowości - studia stacjonarne third-cycle full-time
Patrologia - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia fundamentalna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia dogmatyczna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia kultury - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia moralna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia pastoralna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia środków społecznego przekazu - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia ekumeniczna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Law third-cycle part-time (extramural)
total: 33
 page 1/2 2
next

Search
more information on search

 Studies (33)   Units conducting studies (7) 
 
 page 1/2 2
next
Name of studies Type of studies System of studies
Philosophy - third-cycle studie third-cycle full-time
Psychology - third-cycle studies third-cycle full-time
Prawo kanoniczne third-cycle full-time
Physics third-cycle full-time
Mathematics third-cycle full-time
Law third-cycle full-time
Archeologia third-cycle full-time
Historia third-cycle full-time
Nauki o polityce third-cycle full-time
Socjologia third-cycle full-time
Teologia biblijna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Homiletyka - studia stacjonarne third-cycle full-time
Katechetyka - studia stacjonarne third-cycle full-time
Liturgika - studia stacjonarne third-cycle full-time
Misjologia - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia duchowości - studia stacjonarne third-cycle full-time
Patrologia - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia fundamentalna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia dogmatyczna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia kultury - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia moralna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia pastoralna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia środków społecznego przekazu - studia stacjonarne third-cycle full-time
Teologia ekumeniczna - studia stacjonarne third-cycle full-time
Law third-cycle part-time (extramural)
total: 33
 page 1/2 2
next

Search
more information on search