Rejestracja kandydatów w IRK
2020-09-07 10:43, Justyna Bors-Janusz
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie zakończenia rejestracji kandydatów w systemie IRK. Wszystkim z Państwa, którzy nie dopełnili formalności związanych z rejestracją przypominamy, że jest to jeszcze możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 6 września br. W szczególności proszę zwrócić uwagę na: 1. zapis na studia – przypisanie się na konkretny kierunek studiów 2. wgranie zdjęcia do ELD – zdjęcie musi spełniać kryteria zdjęcia do dowodu osobistego (wytyczne dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu ) 3. dokonanie opłaty rekrutacyjnej 4. wybór promotora. Lista promotorów jest na stronie Szkoły Doktorskiej UKSW http://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/wyszukiwarka-promotora/ . W razie dalszych poszukiwań, bądź braku odpowiedzi, prosimy o kontakt z Biurem lub bezpośrednio z przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej dla danej dyscypliny. 5. w przypadku braku dyplomu – UWAGA! dotyczy tylko kandydatów, którzy maja obronioną pracę magisterską ale jeszcze nie otrzymali dyplomu. W takiej sytuacji należy w miejscu numeru albumu wpisać numer "00000", zamiast dyplomu dopuszczalne jest dostarczenie zaświadczenia z uczelni a w przypadku braku suplementu należy dostarczyć kartę przebiegu studiów albo kopię indeksu. Biuro Szkoły Doktorskiej UKSW

Justyna Bors-Janusz
2020-09-07 10:29, Adam Lewczuk

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie zakończenia rejestracji kandydatów w systemie IRK. Wszystkim z Państwa, którzy nie dopełnili formalności związanych z rejestracją przypominamy, że jest to jeszcze możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 6 września br. W szczególności proszę zwrócić uwagę na: 1. zapis na studia – przypisanie się na konkretny kierunek studiów 2. wgranie zdjęcia do ELD – zdjęcie musi spełniać kryteria zdjęcia do dowodu osobistego (wytyczne dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu ) 3. dokonanie opłaty rekrutacyjnej 4. wybór promotora. Lista promotorów jest na stronie Szkoły Doktorskiej UKSW http://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/wyszukiwarka-promotora/ . W razie dalszych poszukiwań, bądź braku odpowiedzi, prosimy o kontakt z Biurem lub bezpośrednio z przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej dla danej dyscypliny. 5. w przypadku braku dyplomu – UWAGA! dotyczy tylko kandydatów, którzy maja obronioną pracę magisterską ale jeszcze nie otrzymali dyplomu. W takiej sytuacji należy w miejscu numeru albumu wpisać numer "00000", zamiast dyplomu dopuszczalne jest dostarczenie zaświadczenia z uczelni a w przypadku braku suplementu należy dostarczyć kartę przebiegu studiów albo kopię indeksu. Biuro Szkoły Doktorskiej UKSW

Rejestracja kandydatów w IRK
2020-09-07 10:24, Justyna Bors-Janusz

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie zakończenia rejestracji kandydatów w systemie IRK. Wszystkim z Państwa, którzy nie dopełnili formalności związanych z rejestracją przypominamy, że jest to jeszcze możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 6 września br. W szczególności proszę zwrócić uwagę na: 1. zapis na studia – przypisanie się na konkretny kierunek studiów 2. wgranie zdjęcia do ELD – zdjęcie musi spełniać kryteria zdjęcia do dowodu osobistego (wytyczne dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu ) 3. dokonanie opłaty rekrutacyjnej 4. wybór promotora. Lista promotorów jest na stronie Szkoły Doktorskiej UKSW http://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/wyszukiwarka-promotora/ . W razie dalszych poszukiwań, bądź braku odpowiedzi, prosimy o kontakt z Biurem lub bezpośrednio z przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej dla danej dyscypliny. 5. w przypadku braku dyplomu – UWAGA! dotyczy tylko kandydatów, którzy maja obronioną pracę magisterską ale jeszcze nie otrzymali dyplomu. W takiej sytuacji należy w miejscu numeru albumu wpisać numer "00000", zamiast dyplomu dopuszczalne jest dostarczenie zaświadczenia z uczelni a w przypadku braku suplementu należy dostarczyć kartę przebiegu studiów albo kopię indeksu. Biuro Szkoły Doktorskiej UKSW

Rejestracja kandydatów w IRK
2020-09-02 14:31, Justyna Bors-Janusz
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie zakończenia rejestracji kandydatów w systemie IRK. Wszystkim z Państwa, którzy nie dopełnili formalności związanych z rejestracją przypominamy, że jest to jeszcze możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 6 września br. W szczególności proszę zwrócić uwagę na: 1. zapis na studia – przypisanie się na konkretny kierunek studiów 2. wgranie zdjęcia do ELD – zdjęcie musi spełniać kryteria zdjęcia do dowodu osobistego (wytyczne dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu ) 3. dokonanie opłaty rekrutacyjnej 4. wybór promotora. Lista promotorów jest na stronie Szkoły Doktorskiej UKSW http://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/wyszukiwarka-promotora/ . W razie dalszych poszukiwań, bądź braku odpowiedzi, prosimy o kontakt z Biurem lub bezpośrednio z przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej dla danej dyscypliny. 5. w przypadku braku dyplomu – UWAGA! dotyczy tylko kandydatów, którzy maja obronioną pracę magisterską ale jeszcze nie otrzymali dyplomu. W takiej sytuacji należy w miejscu numeru albumu wpisać numer "00000", zamiast dyplomu dopuszczalne jest dostarczenie zaświadczenia z uczelni a w przypadku braku suplementu należy dostarczyć kartę przebiegu studiów albo kopię indeksu. Biuro Szkoły Doktorskiej UKSW