Studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studia doktoranckie przeznaczone są dla osób zainteresowanych poszerzeniem i pogłębieniem wiedzy naukowej. Przygotowują one do uzyskania stopnia naukowego doktora. Uczestnicy studiów doktoranckich uczęszczają na wykłady, prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami lub uczestniczą w ich prowadzeniu oraz biorą udział w badaniach pod kierunkiem opiekuna naukowego. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej. Najzdolniejsi doktoranci otrzymują stypendia doktoranckie, a po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, mają szansę pozostania na stanowiskach naukowo-dydaktycznych.

 

Studia doktoranckie na UKSW prowadzone są na sześciu wydziałach:

  • na Wydziale Teologicznym (w zakresie teologii)
  • na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (w zakresie filozofii i psychologii)
  • na Wydziale Prawa Kanonicznego (w zakresie prawa kanonicznego)
  • na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych (w zakresie archeologii, historii, nauk o polityce i socjologii)
  • na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych ( w zakresie fizyki i matematyki)
  • na Wydziale Nauk Humanistycznych (w zakresie literaturoznawstwa)
  • na Wydziale Prawa i Administracji (w zakresie prawa)

Na Wydziale Teologicznym i Wydziale Prawa i Administracji studia są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zaś Wydziały Filozofii Chrześcijańskiej, Prawa Kanonicznego, Nauk Historycznych i Społecznych oraz Matematyczno-Przyrodniczym.SNŚ prowadzą tylko studia w trybie stacjonarnym. Studia stacjonarne są bezpłatne. Więcej informacji znajduje się na stronach poszczególnych wydziałów.Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora ponadto posiadają następujące wydziały:

  • Wydział Nauk Pedagogicznych (w zakresie pedagogiki)


 

Kandydaci na studia doktoranckie, którzy posiadają obywatelstwo inne niż polskie, przed złożeniem dokumentów do Komisji rekrutacyjnej muszą  zgłosić się do Działu Kształcenia

(Dewajtis 5, pok. 037; 561 89 95) w celu uzyskania zaświadczenia o zasadach na jakich może zostać przyjęty na studia doktoranckie.