IRK'2020 -- strona główna

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW została zakończona. Lista rankingowa  kandydatów, którzy zostali przyjęci do Szkoły Doktorskiej znajduje się na  stronie www.szkoladoktorska.uksw.edu.pl

Niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania Biura w terminie przyjmowania dokumentów tj. 7-10.09.2020r:

·         Biuro Szkoły Doktorskiej na czas przyjmowania dokumentów zostaje przeniesione do pokoju nr 14 (http://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/MAPKA.pdf)

·         Godziny przyjmowania dokumentów:

Poniedziałek 12.00 – 15.00

Wtorek/środa/czwartek – 8.30 – 15.00

·         Z uwagi na reżim sanitarny proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa znajdujących się na stronie internetowej

Szkoły Doktorskiej UKSW (http://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/skladanie-dokumentow-rekrutacyjnych-w-biurze-szkoly-doktorskiej/)

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji planując przyjazd.

Jednocześnie przypominamy, że dokumenty przysyłane pocztą muszą trafić na Uniwersytet do dnia 10 września 2020 roku.

Biuro Szkoły pracuje do godziny 15:00.